בנק שעות פיתוח

בית - מוצרים - אתרי אינטרנט


  • בנק שעות פיתוח

בנק שעות פיתוח

1125 900 ₪ + מע"מ


בנק שעות פיתוח (מתכנת) - 5 שעות

לביצוע התאמות ושינויים באתר בהתאם לדרישות החברה

ביצוע פיתוחים ושינויים יבוצע בהתאם לאפיון שישלח ע"י החברהצרו קשר

דוגמאות