היטל השבחה - מה זה?

היטל השבחה - מה זה?

היטל השבחה - מה זה?

כל מי שמוכר נכס מקרקעין נדרש להציג אישור כי לא חל חיוב של היטל השבחה על הנכס.

מה זה היטל השבחה?

איך אפשר להפחית את החיוב?

המשיכו לקרוא.

היטל השבחה הוא תשלום הנדרש על ידי הוועדה המקומית מבעל זכויות במקרקעין בגין אישור תכנית, מתן הקלה או אישור שימוש חורג אשר הביאו להשבחת הנכס.


לדוגמא: אישור תכנית בניין עיר (תב"ע) והוסיפה זכויות בניה כמו תוספת קומות, תוספת שטח לחדר גג, ניוד זכויות ועוד.

דוגמא נוספת: אישור להשתמש בדירת מגורים כמשרד או כחנות  ולהיפך (שימוש חורג) יכולה להביא לעליית הערך של הנכס.


בגין אישור התכנית, הוועדה המקומית מחייבת בתשלום של היטל השבחה שהינו 50% מעליית הערך בעקבות אישור התכנית.

עליית הערך והיטל ההשבחה נקבעים ע"י שמאי של הוועדה המקומית. בעת מימוש זכויות בעל הזכויות במקרקעין ידרש בתשלום.

קיימת דרך לערער על התשלום שנקבע ע"י הוועדה המקומית, בדרך של השגה. לצורך כך יש צורך בהגשה של חוות דעת שמאי מקרקעין ופנייה לשמאי מכריע.


לסיכום, היטל ההשבחה הוא מס על עליית השווי של המקרקעין שלכם בשל אישור תכנית, מתן הקלה או אישור שימוש חורג. בחוות דעת פרטית ניתן להפחית ואף לבטל את דרישת התשלום.

 

על שומת השבחה ניתן להגיש השגה תוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב.

משרדנו מתמחה בהשגות להיטל השבחה. ניתן להגיש השגה בגין חבות היטל ההשבחה שנקבעה ע"י הוועדה המקומית. למשרדי הצלחה בהפחתה של היטל השבחה ללקוחות רבים, לדוגמא הצלחתי להפחית ללקוח תשלום בסך של 50,000 ש"ח במקום 500,000 ש"ח.

צרו קשר עם משרדנו להתייעצות חינם.

צרו קשר

דוגמאות